Huomiseen tulee valmistautua – sattumaa voi harjoitella.

Banner
 

Sujuvampi huominen tehokkaalla ja vaikuttavalla turvallisuusjohtamisella

Tarjoamme asiakkaalle etulyöntiaseman turvallisuus- ja valmiusjohtamisessa käytännössä koeteltujen toiminnallisten ja teknologisten innovaatioiden avulla. Tehokas ja vaikuttava jatkuvuudenhallinta sekä varautumis- ja turvallisuustyö voidaan varmistaa huolella ja asiantuntemuksella valituilla välineillä, prosesseilla ja toimintatavoilla.

Osaamisemme lukuisilta eri toimialoilta auttaa asiakkaan tukemisessa, olipa kyse kriisitilanteiden hallinnasta tai turvallisuuskoulutusten ja harjoitusten tehokkaammasta ja paremmasta hyödyntämisestä. Näin asiakkaamme pääsevät vähemmällä työllä ja lyhyemmässä ajassa parempiin tuloksiin.

Uusista toimintatavoista kulttuuriksi

Insta Trustin tarjoamat työkalut, toimintatavat ja asiantuntemus sekä asiakkaidemme oma panos ovat rakennusaineet luotettavaan ja toimintavarmaan palvelukokonaisuuteen. Insta Trust varmistaa ja miettii yhdessä asiakkaan kanssa, miten asiakas voi ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja -malleja. Asiakas oppii hyödyntämään teknologioita, joiden kokonaisuudesta rakennetaan yhdessä uusi toimintakulttuuri asiakkaan organisaatioon – tai vahvistetaan ja päivitetään harkitusti nykyistä. Tuemme koko muutosprosessia, emme vain ratkaisujen teknistä käyttöönottoa.

Taustalla on ajatus siitä, että laadukas turvallisuuskulttuuri ja jatkuvuudenhallinnan toimintamallit ovat tiiviisti yhteydessä organisaation liiketoimintaan ja palvelutuotantoon. Tällöin ne edistävät parhaalla tavalla organisaation strategisten tavoitteiden toteutumista ja kilpailukyvyn vahvistumista.

 
 

Palvelut

Insta Trust tarjoaa turvallisuusjohtamisen tueksi koulutuksia ja harjoituksia sekä suunnittelun ja johtamisen ratkaisuja.

Lue lisää!

Insta Trust

Insta Trust auttaa turvaamaan asiakkaidensa häiriöttömän liiketoiminnan ja vahvistamaan kriisinsietokykyä.

Lue lisää!

Ota yhteyttä!

Tilaa palvelumme, pyydä tarjous tai kysy lisätietoja palveluistamme. 

Ota yhteyttä!